"Thiên Bi Hùng Sử Ca", truyện thật của người miền Nam trước 1975

23 Tháng Mười Một 20209:23 SA(Xem: 5168)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 23 NOV 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  lykientrucvh@gmail.com (VănHóa Online-California)


Kỷ niệm "Ngày Cựu Chiến Binh" 11/11/2020, nghe những câu truyện thật của người Lính


11 Tháng Mười Một 20207:16 SA(Xem: 124)


"Thiên Bi Hùng Sử Ca", truyện thật của người miền Nam trước 1975


image033Tượng đài "Thương Tiếc" trước cổng Nghĩa trang Quân đội Biên Hòa bị giật sập ngày 30/4/1975


https://www.youtube.com/watch?v=_OywKwXjZ3Y&feature=share

image034

https://www.youtube.com/watch?v=ZgPX7LB-lAM&feature=share

image035

https://www.youtube.com/watch?v=-MioCZ1Kfxs&feature=share

image036

https://www.youtube.com/watch?v=6ZBVgT_2vvM&feature=share

image037

https://www.youtube.com/watch?v=ULgFWUHEcGU&feature=share

image038

https://www.youtube.com/watch?v=xl8YE6shSyg&feature=share


https://www.youtube.com/watch?v=ZgPX7LB-lAM&feature=share


https://www.youtube.com/watch?v=lWdJkegSuik&feature=share


https://www.youtube.com/watch?v=5pi8ot6NVCU&feature=share

image039

https://www.youtube.com/watch?v=EXNyV7IyMCc&feature=share

image040

https://www.youtube.com/watch?v=LNbxgmpGV1A&feature=share

image041

https://www.youtube.com/watch?v=39dnsb69ZCQ&feature=share

image042

https://www.youtube.com/watch?v=oHe34IhjnH4&feature=share

image043

https://www.youtube.com/watch?v=hDw_7TR_ang&feature=share

image044

https://www.youtube.com/watch?v=2CumX2KHuD8&feature=share

image045

https://www.youtube.com/watch?v=2J3rR5zzLoI&feature=share

image046

https://www.youtube.com/watch?v=4_BxGpmRlos&feature=share

image047

https://www.youtube.com/watch?v=vh_MOz4QaFc&feature=shareimage048

20 Tháng Mười 2021(Xem: 4301)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 4659)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 4280)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 4477)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 5564)