Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

24 Tháng Hai 201512:45 SA(Xem: 5694)

"NHẬT BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ BA 24 FEB 2015

Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời

image094

 

13 Tháng Chín 2015(Xem: 5693)
04 Tháng Năm 2015(Xem: 5836)