Ann Dang: Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

10 Tháng Sáu 201512:14 SA(Xem: 3906)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Ann Dang

Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

Có bao giờ em hỏi...Tháng mấy trời mưa ngâu ?

https://m.youtube.com/watch?v=5bO5m7heCTE

blank
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3895)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3786)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3784)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3395)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4283)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4166)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4024)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4300)