Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3841)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

04 Tháng Năm 2015(Xem: 4893)
24 Tháng Hai 2015(Xem: 4737)
Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 5386)