Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3842)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

08 Tháng Tư 2018(Xem: 1997)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2115)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2441)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2482)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2022)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2131)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2395)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2045)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2537)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2290)