Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3843)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

08 Tháng Mười 2017(Xem: 2316)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2101)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2193)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2467)