Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3797)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

02 Tháng Giêng 2020(Xem: 195)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 353)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 455)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 463)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1178)