Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 5034)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

21 Tháng Giêng 2016(Xem: 5151)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4989)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5040)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4600)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5551)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 5391)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 5239)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 5364)