Bích Xuân: Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées

07 Tháng Giêng 201611:55 CH(Xem: 8149)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 JAN 2016


Diễn hành Tết Tây tại Champs Elysées ngày 1-1-2016

 https://www.youtube.com/watch?v=jerccEzF03s


image077

14 Tháng Tám 2018(Xem: 6797)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 6387)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 6588)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 6307)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 5881)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 6093)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 6156)