Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4800)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4817)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4863)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4422)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5370)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 5191)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 5067)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 5192)