Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 5300)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

01 Tháng Ba 2016(Xem: 5421)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 5471)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 5313)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5354)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4921)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5888)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 5704)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 5568)