Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4094)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1898)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2109)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1830)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2256)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2024)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2068)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1865)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1967)