Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4310)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

08 Tháng Tư 2018(Xem: 1992)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2110)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2434)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2476)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2016)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2125)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2391)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2044)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2534)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2285)