Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4371)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

24 Tháng Mười 2017(Xem: 2361)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2391)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2176)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2252)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2546)