Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4038)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

06 Tháng Mười 2016(Xem: 2784)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4806)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3445)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4114)