Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 4173)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 3309)
06 Tháng Mười 2016(Xem: 2946)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 5019)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3624)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4251)