Hùng Dương: "Chuyện Trên Sân Ga"

08 Tháng Tư 201612:07 SA(Xem: 3213)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 08 APRIL 2016

Hùng Dương: "Chuyện Trên Sân Ga"

Video Chuyện trên sân ga by Duongdinhhung, NS Đặng mục Tữ, CSTrí Thiện

https://www.youtube.com/watch?v=LR_PjnkK2lc


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/153e8c90c9a69f47?projector=1


image080

Duongdinhhung

01 Tháng Sáu 2016(Xem: 3434)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 3470)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3510)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3416)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3408)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 2991)