Dương Đình Hùng: "Vài dấu tích sau chiến tranh"

21 Tháng Sáu 20169:44 CH(Xem: 3543)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 22  JUNE 2016

vài dấu tích sau chiến tranh ...

https://www.youtube.com/watch?v=z8JJbC-W324


image128

DUONGDINHHUNG

14 Tháng Tám 2018(Xem: 2307)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1900)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2222)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2076)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1894)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1970)