Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

23 Tháng Sáu 201611:47 CH(Xem: 6021)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 24  JUNE 2016

Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oaly1gzgc


image076

06 Tháng Mười 2016(Xem: 2884)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4930)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3541)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4204)