Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

23 Tháng Sáu 201611:47 CH(Xem: 9203)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  SÁU 24  JUNE 2016

Trầm Tử Thiêng: Hòa Bình ơi! Việt Nam ơi! - Tiếng hát Trung Chỉnh, Phương Dung & Doanh Doanh

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_oaly1gzgc


image076

20 Tháng Mười 2021(Xem: 717)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 736)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 790)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 1085)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 2553)