Hùng Dương: "Ngôi nhà thờ tráng lệ"

16 Tháng Mười 20168:02 CH(Xem: 8447)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  17  OCT  2016

Ngôi nhà thờ cực đẹp   

Stephanô là Vị Thánh đầu tiên tử vì đạo - chỉ là Thầy 6,  ông bị người Do Thái ném đá tới chết (năm 34–35 SCN)vì tội phỉ báng Moses và Chúa, ngôi nhà thờ cực đẹp và là nơi người ta phát hiện nhà Đai âm nhạc Beethoven bị điếc ngày lễ Stephano ...

 

image112

 

https://www.youtube.com/watch?v=lMVef6MZse8

 

Hungduongdinh

09 Tháng Ba 2022(Xem: 4763)