Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 8948)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

20 Tháng Mười 2021(Xem: 4326)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 4696)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 4302)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 4499)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 5586)