Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 8967)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 7580)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 7529)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 8040)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 8873)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 8313)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 8016)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 8174)