Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 8968)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 8004)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7779)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 7261)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 9208)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 8351)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 8714)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 8273)