Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba

18 Tháng Mười 20168:43 CH(Xem: 2493)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ   19  OCT  2016

Obama nhẩy Tango với đào Argentina / Tình ca Cuba


Obama nhẩy Tango với đào Argentina

 image053


Tình ca Cuba


image055

15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2521)
06 Tháng Mười 2016(Xem: 2221)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4021)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 2822)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 3446)