Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 7578)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

21 Tháng Giêng 2020(Xem: 4473)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 4794)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4960)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 4969)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 4807)