Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 8725)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 7528)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 7484)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 8018)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 8851)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 8273)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 7993)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 8140)