Hùng Dương: "biển đỏ dâng bờ"

25 Tháng Mười 20169:38 CH(Xem: 7421)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  26  OCT  2016

Biển đỏ dâng bờ và bài thơ hành Phương Nam


image051

https://www.youtube.com/watch?v=k57UlxdWKWQ

 

Hungduongdinh

22 Tháng Tư 2018(Xem: 6536)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 6763)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 6825)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 7579)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 7836)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6656)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6685)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7045)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 6596)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 7305)