Hùng Dương: Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

06 Tháng Mười Một 20168:43 CH(Xem: 3416)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  HAI  07  NOV  2016

Nhớ người nghệ sỹ ngâm thơ

 

image131

 

https://www.youtube.com/watch?v=FvmJtUjZWb0

 

By: duongdinhhung

04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4801)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4842)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4411)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5356)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 5180)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 5048)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 5175)