Dr. Hùng Dương: Vài hình ảnh biển đẹp quê nhà ...

20 Tháng Mười Hai 20166:33 CH(Xem: 2249)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  21   DEC  2016


vài hình ảnh biển đẹp quê nhà ...


https://www.youtube.com/watch?v=vlGajbyEdgY


 image034


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ " Bên biển" - Yến Nhi ngâm... by Duongdinhhung

image037

 


01 Tháng Năm 2018(Xem: 1448)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1369)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1388)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1564)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 1730)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1819)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1436)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1530)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1718)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1502)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1856)