Dr. Hùng Dương: Vài hình ảnh biển đẹp quê nhà ...

20 Tháng Mười Hai 20166:33 CH(Xem: 3115)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  21   DEC  2016


vài hình ảnh biển đẹp quê nhà ...


https://www.youtube.com/watch?v=vlGajbyEdgY


 image034


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ " Bên biển" - Yến Nhi ngâm... by Duongdinhhung

image037

 


08 Tháng Hai 2018(Xem: 2812)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2839)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2314)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2460)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2758)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2371)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2895)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2638)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2695)