Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 3261)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

26 Tháng Chín 2020(Xem: 636)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 973)
10 Tháng Tư 2020(Xem: 1120)
18 Tháng Ba 2020(Xem: 1218)