Hùnh Dương: "lắng nghe bên bờ đại dương ..."

30 Tháng Bảy 20177:59 CH(Xem: 2019)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI 31 JULY  2017


Lắng nghe Bên bờ đại dương ...


Hồ Đình Phương là một thi-sĩ tên-tuổi trước 1975 đã sáng-tác lời ca cho nhiều nhạc-phẩm nổi tiếng của nhiều nhạc-sĩ Việt-Nam.


lắng nghe bên bờ đại dương ...


https://www.youtube.com/watch?v=Ac-Z3d2qsVk


Duongdinhhung


Preview YouTube video Vịnh Vân Phong - bên bờ đại dương ...Thi sỹ Hồ đình Phương ...by Duongdinhhung


27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1313)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1424)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1544)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1471)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1499)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1329)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1308)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1330)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2128)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1673)