"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"

07 Tháng Tám 201712:53 SA(Xem: 2452)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  07  AUGUST  2017


"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"


image001


https://www.youtube-nocookie.com/embed/X3NpxsqTD3E?rel=0

10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2043)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1774)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2193)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1975)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2009)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1805)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1918)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2139)