"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"

07 Tháng Tám 201712:53 SA(Xem: 4625)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  07  AUGUST  2017


"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"


image001


https://www.youtube-nocookie.com/embed/X3NpxsqTD3E?rel=0

22 Tháng Tám 2017(Xem: 4013)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 4054)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 4397)