"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"

07 Tháng Tám 201712:53 SA(Xem: 5336)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  07  AUGUST  2017


"Hitler tức giận khi nghe Trịnh xuân Thanh bị bắt cóc"


image001


https://www.youtube-nocookie.com/embed/X3NpxsqTD3E?rel=0

24 Tháng Mười 2017(Xem: 4978)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 5034)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 4672)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 4697)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 5096)