Hàng trăm thuyền Hầu Bóng kín sông Hương

12 Tháng Chín 20178:10 CH(Xem: 6337)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  13  SEP  2017


Hàng trăm thuyền Hầu Bóng kín sông Hương


(tháng bảy vía cha, tháng ba vía mẹ)


“Thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ” vừa được UNESCO vinh danh, 


xem hàng trăm thuyền Hầu Bóng kín sông Hương trong tháng 7 này 


https://www.youtube.com/watch?v=HTwkpaICQ4w


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thuyền Hầu Đồng quần tụ kín sông Hương ... by Duongdinhhung


image001

14 Tháng Tám 2018(Xem: 6797)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 6387)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 6588)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 6307)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 5881)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 6093)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 6156)