Dốc Lết - nhớ Nhạc sĩ Minh Kỳ

26 Tháng Chín 20178:14 CH(Xem: 3770)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  27  SEP  2017


Dốc Lết - nhớ NS Minh Kỳ


1 bãi biển tuyệt đẹp ...người NS Minh Kỳ xưa kia


https://www.youtube.com/watch?v=DAZaNL1rtGI


Duongdinhhung


Preview YouTube video Dồc Lết tuyệt đẹp - Nha Trang - NS Minh Kỳ ....by Duongdinhhung


image064

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3534)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3688)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4071)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3560)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4166)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 3986)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 4060)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 3681)