Tìm đâu những ngày thơ mộng

10 Tháng Mười Hai 201710:35 CH(Xem: 4067)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  HAI  11  DEC  2017


Tìm đâu những ngày thơ mộng


Tìm đâu biết đâu giờ " Những ngày thơ mộng " 


sáng tác NS Hoàng Thi Thơ - CS Hoàng Oanh 


image049


https://www.youtube.com/watch?v=sDep2dZD38c


Duongdinhhung

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3526)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3687)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3557)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4161)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 3986)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 4057)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 3680)