Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 1638)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1310)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1467)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1712)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1356)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1452)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1615)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1422)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1754)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1539)