Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 3288)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 1592)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 1718)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 1848)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 2708)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 2772)