Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1058)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1114)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1181)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1332)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1199)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1452)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1275)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1300)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1222)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1281)