Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1294)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1579)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1445)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1537)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 1690)