Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 2169)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2442)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2292)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 2059)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 2272)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2650)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2678)