Bài thơ Bạch Mã sơn

08 Tháng Tư 20188:21 CH(Xem: 1812)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 09 APRIL 2018


Bài thơ Bạch Mã sơn


Vài hình ảnh khá đẹp trên đỉnh núi nhìn xa xa giống con ngựa trắng - 


 bài thơ Bạch Mã sơn ... diễn ngâm Thu Thủy


image024


https://www.youtube.com/watch?v=a-gjdW0UWkI


Hungduong
06 Tháng Mười 2016(Xem: 2937)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 5004)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3610)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4245)