Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 1277)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 816)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 870)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1655)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1179)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 1443)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1338)