Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 2575)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 2106)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 2257)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 2272)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 2708)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 2605)