Bài ca Ngư phủ

22 Tháng Tư 20187:21 CH(Xem: 7271)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 23 APRIL 2018


Bài ca Ngư phủ


thi sĩ Vũ hoàng Chương qua giọng ngâm Hoàng Thư


image026


https://www.youtube.com/watch?v=Urn1HBI5h0s


Duongdinhhung

22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7342)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7181)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 6630)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 8550)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 7737)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 8106)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 7677)