Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 586)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 381)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 416)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 538)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 456)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 487)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 524)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 580)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1367)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 896)