Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 895)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

05 Tháng Tư 2019(Xem: 455)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 688)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 751)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 836)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 709)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 758)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 800)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 864)