Điệu Valse buồn

07 Tháng Giêng 20195:14 SA(Xem: 242)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 07 JAN 2019


Điệu Valse buồn


Thơ Hồng Thúy, nhạc Phạm Mạnh Cương, ca sỹ Ngọc Mỹ, hòa âm Đỗ Hải, PPS Hùng Đặng


 image060


https://www.youtube.com/watch?v=Owx0oJIXjeM

21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3216)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3093)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3154)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 2722)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3683)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 3545)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 3370)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 3726)