Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon

10 Tháng Hai 201911:47 CH(Xem: 344)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 11 FEB 2019


Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon


* Tiếng hát Hà Thanh với ca khúc của Ns Nguyễn Văn Đông


image046


https://www.youtube.com/watch?v=zCgFjLCYsx0


image045


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVWQPCrFwqzjmWdsqXMBwKDWP?projector=1

31 Tháng Bảy 2018(Xem: 985)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 1262)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1138)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1099)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1132)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1294)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 1422)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1490)