Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon

10 Tháng Hai 201911:47 CH(Xem: 116)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 11 FEB 2019


Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon


* Tiếng hát Hà Thanh với ca khúc của Ns Nguyễn Văn Đông


image046


https://www.youtube.com/watch?v=zCgFjLCYsx0


image045


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVWQPCrFwqzjmWdsqXMBwKDWP?projector=1

10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1224)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1120)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1355)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 1173)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 1203)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 1134)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 1178)