Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon

10 Tháng Hai 201911:47 CH(Xem: 348)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 11 FEB 2019


Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon


* Tiếng hát Hà Thanh với ca khúc của Ns Nguyễn Văn Đông


image046


https://www.youtube.com/watch?v=zCgFjLCYsx0


image045


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVWQPCrFwqzjmWdsqXMBwKDWP?projector=1

15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2517)
06 Tháng Mười 2016(Xem: 2218)
04 Tháng Chín 2016(Xem: 4020)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 2820)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 3444)