Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon

10 Tháng Hai 201911:47 CH(Xem: 7257)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ HAI 11 FEB 2019


Năm mới, hy vọng tháng ngày đổi mới - chút hình ảnh Sàigon


* Tiếng hát Hà Thanh với ca khúc của Ns Nguyễn Văn Đông


image046


https://www.youtube.com/watch?v=zCgFjLCYsx0


image045


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwBVWQPCrFwqzjmWdsqXMBwKDWP?projector=1

11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 7834)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 7310)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 9266)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 8391)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 8782)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 8324)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 7901)