Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 1205)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1294)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1461)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1557)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1756)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1826)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1762)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1743)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1570)