Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

25 Tháng Hai 20207:55 SA(Xem: 4562)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ BA 25 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Lê Diễm Chi Huệ


Tiếng thơ Hoa Vàng, Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ


https://www.youtube.com/watch?v=O-SHZatN9lg&t=192s  


image020

08 Tháng Tư 2018(Xem: 7254)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 7349)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 8076)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 8333)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7076)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7137)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7502)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7091)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 7848)