Elvis Phương: "Trả lại em yêu"

05 Tháng Tư 20168:31 CH(Xem: 3860)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 06  APRIL 2016

https://www.youtube.com/watch?v=mNIDsW8K1Xs

image062image063

23 Tháng Hai 2017(Xem: 1932)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 1929)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 2170)
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2156)
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2109)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)
16 Tháng Mười 2016(Xem: 2190)