Tiếng thơ Hoa Vàng: Khung trời kỷ niệm

23 Tháng Mười Hai 20193:46 SA(Xem: 2074)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ HAI 23 DEC 2019


Tiếng thơ Hoa Vàng: Khung trời kỷ niệm


https://www.youtube.com/watch?v=5tLpS0ohaRE 


image007

30 Tháng Giêng 2018(Xem: 4276)
26 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4237)
16 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3882)
30 Tháng Bảy 2017(Xem: 7040)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 4380)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 4540)